Velkommen tilbake til Førre skole, 1.-4. klasse! Hurra for 27. april.

Kjære alle elever og foresatte på Førre skole!

Nasjonal informasjon fra Utdanningsdirektoratet: www.udir.no

Informasjon fra regjeringen: www.regjeringen.no

National information from the directory of education: www.udir.no

(Information in various languages from the Norwegian government:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/#last-ned-informasjon-paa-ulike-sprk-


Jeg har sagt det før, og mener det enda mer nå: «En tom skole er en dum skole».

Her savner vi lyden av aktive barn i læring og lek, på mandag 27. april kl 0820 så møtes vi igjen!

Noe blir akkurat som før, men mye vil være annerledes! Vi har fått detaljerte veiledere fra sentralt hold. Disse har skolene i Tysvær jobbet godt for å få på plass til oppstart, i tett samarbeid med skolesjefen. Vi følger retningslinjene som er gitt og vi har gjort avklaringer med kommunelege og Fylkesmannen i Rogaland når vi var i tvil om hvordan noe skulle løses.

Det er ufattelig mye dere sikkert lurer på, er usikre på og spente på – derfor er det lett å lage informasjonen for omfattende! Jeg velger å lage en punktvis liste over tiltak som er gjort fra skolens side og også forventninger og krav til elever og foresatte. Kontaktlærerne vil også dele informasjon med dere på Teams/ukeplaner.

 1. Kohort! Like greit å lære seg det først som sist: Myndighetene har lansert begrepet kohort for gruppene og gruppereglene som skal gjelde i barnehage og skole. Alle elever er delt inn i faste kohorter (grupper), det er de samme faste lærerne/miljøarbeiderne i hver kohort. Hver kohort har sin faste oppstillingsplass i skolegården, de har sitt faste klasserom, de har sitt eget faste toalett og de har bestemte områder/tider de får bruke skolens uteområder.
 2. Elever fra en kohort får ikke ha kontakt med en annen kohort, hverken på skolen eller i skolegården.
 3. Elevene får ikke låne noe utstyr av hverandre, vi har lagt ny blyant, viskelær, blyantspisser og skrive-/tegnebok på hver pult.
 4. Skoledagen har samme start- og sluttid som tidligere. Oppstart for alle elever er kl 0820 hver dag. Foresatte får ikke følge barna opp til skolebygget, men må ta avskjed ved gul sperrestrek.Samtlige ansatte vil være ute fra kl 0810 på mandag morgen for å ønske velkommen og for å vise vei til oppstillingsplass.
 5. Elever oppfordres til å komme så tett opp til kl 0820 som mulig, det er ikke ønskelig at elevene skal være samlet i skolegården hverken før eller etter at skoledagen er slutt.
 6. Alle ansatte har gjennomført smittevernkurs. Tiltakene i skolen er som ellers i samfunnet: God håndhygiene, god avstand (2m ute og 1m inne), hoste og nyse i albuen eller i papir.
 7. Veileder med smittevernregler er utgangspunkt for ny inndeling av skoledagen og nye grupper. Kontaktlærer gir nærmere informasjon på ukeplan/Visma/mail.
 8. Elevens PC eller iPad skal være med i sekken hver dag. PC/iPad skal brukes på skolen og tas med hjem hver dag, eleven skal huske på å lade hjemme om ettermiddagen/kvelden. Det oppfordres til at PC/iPad ikke brukes hjemme, bare lades. PC/iPad kan ikke brukes av andre enn eleven, heller ikke hjemme.
 9. Det vil ikke bli gitt lekser i denne perioden!
 10. Elevene må ha med seg det tøyet de skal bruke for hver dag, sjekk værmeldingen. Det er ikke anledning til å ha byttetøy liggende på skolen.
 11. Elevene bruker sine utesko også inne på skolen i denne perioden, jakkene skal henges på stolryggen. Vi skal ikke bruke garderobene, vi unngår å ha områder som gir trengsel/kø.
 12. Elever som har melkeordning vil få melk som vanlig. Elevene tar med den maten de ønsker å spise på skolen.
 13. Det vil være faste vakter som ivaretar og passer på elevene i pausetidene. Hver kohort har pause i separat område, på eget tidspunkt.
 14. Skoledagen vil ha samme lengde som dere er vant med «fra gamle dager», men innholdet og inndelingen er ny. Dette finner dere mer informasjon om på ukeplanen som kommer. Det vil bli minimum en hel utedag pr uke for 1.-4. trinn. De øvrige dagen vil det også bli vesentlig mer utetid enn det som er vanlig. Utetid betyr lek, men det skal også innebære læring – vi er heldige som har april, mai og juni foran oss i denne situasjonen!
 15. Skoleskyss: Vil gå som normalt for de elevene som har rett på det. Skoleskyssen er også tilpasset smittevernreglene.
 16. SFO: All SFO blir ute, også morgen-SFO. Husk å kle barna godt! Dersom det blir mangel på personell, så kan SFO-tilbudet bli redusert/innskrenket.
 17. Elever som er syke skal være hjemme fra skolen (feber, luftveisproblemer, kraftig snue, hoste). Dere må kontakte lege dersom dere er urolige for koronasmitte.
 18. Skolen har eget beredskapsrom for elever som eventuelt blir syke på skolen. Foresatte vil da straks bli ringt opp og bedt om å komme og hente barnet.
 19. De fleste klasser på Førre skole vil utgjøre en kohort. Noen trinn deles opp i en ekstra kohort. Kontaktlærer vil orientere dere om hvilken kohort deres barn tilhører og hvilke voksne som skal arbeide med dem.
 20. Foresatte: Dere har et svært viktig medansvar i denne perioden. Dere må være ultratydelige (og varme) med barna når det gjelder smittevern og regler for atferd. Jeg tror barna skjønner alvoret og jeg tror at vi skal klare å skape gode og trygge dager i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.
 21. Elever som har legeerklæring på at de skal være hjemme, pga helseutfordringer hos dem selv eller hos nærmeste familie, bes kontakte rektor/inspektør på telefon 52 75 81 00.

Mandag 27. april:

Alle voksne på 1.-4.trinn vil være i skolegården for å ta imot elevene, fra kl 0810. Elevene vil bli vist til sin inngang!

Dere finner også annen nyttig informasjon på denne lenken:

https://www.tysver.kommune.no/skule-og-utdanning/aktuelt/test-sliders#informasjon-til-foreldre-om-skolestenging

Velkommen tilbake!

På vegne av personalet på Førre skole, Svein Ove Pedersen (rektor)