Velkommen til skolestart, mandag 17. august.

 

Velkommen tilbake til nytt skoleår 2.-7. trinn.

2.-4. trinn starter kl 0820-1315 (1400 for 4. trinn).
5.-7. trinn starter kl 0835-1415

Alle elever bes møte tett opp mot ringetid, slik at elevene ikke må vente i skolegården.
Vær presise!

Elevene har felles friminutt, men vil være delt inn i soner - det rulleres på disse.
Elevene skal stille opp på anviste streker når de kommer til skolen.

 

Velkommen til nye 1. klasse.

1a møter kl 0900
1b – NB! Endring i fremmøtetidspunkt for 1b pga koronatiltak. Vennligst ikke møt før kl 0950

Parkering ved ungdomshuset!

Begge foresatte kan komme for å være med på oppstarten ute i skolegård sør, hver familie bes holde god avstand til de andre familiene.

Dersom noen er slakke eller småsyk, så skal dere ikke komme til skolen!

Rektor har sendt melding til alle foresatte på 1.-7. trinn med mer utfyllende informasjon.

Lykke til med oppstart av nytt skoleår!

 

Hilsen Svein Ove/rektor