Første skoledag er mandag 19. august.

Elevene på de ulike trinnene møter til disse tidene:
2.-7. trinn kl 08.20
1. trinn kl 0900, i skolegård sør.

Skoledagen slutter kl 13.15 for 1.-3. trinn
Skoledagen slutter kl 14.00 for 4.-7. trinn

Mvh alle ansatte på Førre skole!