Arbeidet med planlegging av trygg oppstart av skolen, fra mandag 27.04.20, er godt i gang!
Mer informasjon kommer fra kommunalt hold, så snart den er ferdig bearbeidet.

Vedlagt finner dere den informasjonen som ligger ute på udir.no, "Veileder om smittevern for barneskolen 1.-7. trinn".

Dere vil bli holdt løpende informert!

Mvh rektor, Svein Ove

Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7