Nettverket har den siste timen vært nede på Førre skole, noe som har resultert i at også telefonene har vært i ustand.
Alt er oppe og går nå.