Frist for å søke om SFO for skoleåret 2019/20 er 15. april.

Trykk her så kommer du rett til siden med veiledning og informasjon om hvordan du  søker.