Det var i går, 11.mars,  statusmøte med lederne i  «Sektor for helse og oppvekst».


I møtet ble det gitt en del anbefalinger som skolen bør følge, men også en del pålegg.


Som en følge av dette vil skolens/elevenes tilbud bli berørt. Dette er helt nødvendige hensyn og påleggene gjelder med umiddelbar virkning.

-  Morgensamlinger på trinn blir utsatt/avlyst.

  • Foreldremøter blir utsatt/avlyst. Alle utviklingssamtaler blir utsatt, eller avtales gjennomført via telefon på høyttaler/Facetime/Skype.
  • Faget «Mat og helse» vil være et rent teorifag inntil videre beskjed gis. Det blir ikke laget mat på skolen, gjelder også i utekjøkkenet ved Åsmund bua.
  • Gymsalen stenges for ordinær bruk, det gjøres også med garderobene. Elevene skal ha utegymnastikk og det skal ikke være klesbytte/dusjing. Dersom været ikke tillater utegymnastikk, blir det ordinær klasseromsundervisning.
  • Alle arrangementer/treff i vår, knyttet til «Familielæringsprogrammet», vil bli utsatt/avlyst. (Gjelder nye 1. klassinger, høsten 2020)

Situasjonen er, som alle vet, uavklart og skolen vil følge tett de anbefalinger og føringer som blir gitt her:

https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/fakta-rad-og-tiltak/fakta-rad-og-tiltak

Vi ber om at dere snakker med barna deres om hvor viktig det er med smittevern, og at dette er noe alle må tenke på.

Gode rutiner for håndvask og host i albuen.

Vaner som forebygger smitte

 

Mvh
Svein Ove Pedersen
rektor
Førre skole