Kjære foresatte til elever på Førre skole!

Skolestart nærmer seg - vi gleder oss til å igjen kunne fylle både skolen og uteområdene med elever i læring og lek! Det er lovet informasjon fra regjeringshold om hvilke smittevernshensyn som skal tas i forbindelse med skolestart i løpet av denne uken, det vil da komme ny informasjon mot slutten av uken.

Det som allerede er klart er at vi opprettholder de tiltakene som var i vår, med hygiene, kohorter, forskjøvet oppstartstid OG at elever/ansatte som føler at de er syke/slakke SKAL være hjemme.

1.-4. trinn starter skoledagen kl 0820
5.-7. trinn starter klokken 0835 og vil  ha skoledager til klokken 1415.

Ny melding kommer i slutten av denne uken!