Det blir gudstjeneste i Førre kirke onsdag kl. 0930 for 1.-4. trinn og kl 10.30 for 5.-7. trinn.
Det er og lagt opp til livssynsnøytral markering for elevene som ikke skal delta i kirken.