Siste dag for skole og SFO før jul er torsdag 19. desember.

Skole og SFO starter opp igjen torsdag 2. januar.