Kommunestyret har bestemt at vi fra dette skoleåret skal tilby SFO-opphold på planleggingsdagene.

Grunnet korona-tiltak er det bestemt at dette tilbudet skal være på hver enkelt skole. Tilbudet krever at det er minst fem påmeldte elever. Pris kr. 250,- pr. dag. Er det behov for SFO-opphold mandag 21. september, kl 08.00 til 15.30, bes du melde dette inn via Visma flyt skole, innen mandag 14. september kl. 12.00

Skolen er stengt denne dagen, kun SFO som er åpen.