Det kalles inn til orienteringsmøte angående 8. klasse ved Frakkagjerd ungdomsskole 2019/2020.
Trykk her for å lese hele innkallingen.