Folkehelseinstituttet har nå lagt ut egne råd til skoler og barnehager. Der går de mer detaljert inn i bl.a. hygienerådene. De sier også noe om at det per nå ikke er grunnlag for å holde friske barn hjemme fra skoler eller barnehager.

Jeg vet at noen foreldre kan være usikre på situasjonen. Vår oppgave er bl.a. å bidra til å dempe uro ved å videreformidle fakta fra våre helsemyndigheter. Samtidig vil det være foreldre som er urolige fordi barna har kronisk- eller annen alvorlig sykdom. I slike tilfeller må foresatte selv kontakte sin fastlege/legevakt for å få spørre om de bør ta spesielle hensyn.

For å bidra til å begrense smittespredning ber jeg dere følge rådene som nå er lagt ut.

FHI har nå lagt ut egne råd til skoler og barnehager, se link.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/

 

Her finner du oppdatert informasjon fra Tysvær kommune.

 

Vennlig hilsen

Jorid Vea Isdahl

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur