Det er i dag funnet et nøkkelknippe på skolens område. Nøklene kan fås tilbake ved å oppgi kjennetegn.