FAU arrangerer nissjemarsj onsdag den 5. desember.

Se vedlegg for mer informasjon.
Informasjon er og sendt hjem med elevene som ranselpost.

Nissemarsj