Denne uken er det nasjonal kampanje mot hodelus. Alle foresatte bes sjekke sine barn grundig i løpet av helgen, 31. august til 2. september.
Skulle du finne lus/egg er det viktig å behandle, og gi beskjed til de nærmeste som de har vært med om at de også må sjekkes.
For mer informasjon: https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/brosjyrer-og-annen-info-om-hodelus/