En grundig lusesjekk bør utføres jevnlig. Da blir det enklere å oppdage og bekjempe dem.

Her er en brosjyre  med informasjon om lus. Ta gjerne kontakt med helsesøster for en samtale hvis du trenger råd og tips.