Viser til info fra kommuneoverlegen vedrørende korona-viruset:


https://www.tysver.kommune.no/frakkagjerd-ungdomsskole/aktuelt-fus/informasjon-om-corona-virus