Det blir gudstjeneste i Førre kirke onsdag kl. 0900 for A-klassene og kl 1000 for B-klassene.
Det er og lagt opp til livssynsnøytral markering for elevene som ikke skal delta i kirken.