For å kunne benytte seg av SFO i høstferien, må barnet være påmeldt i visma flyt skole. Påmeldingsfrist er fredag 28. september.

 - Logg deg inn i visma flyt skole med min-ID (Slik du gjør ved påmelding av vanlig SFO)
-  Velg "endre opphold"
-  Velg samme opphold som barnet har i dag på "nytt opphold"
-  Skriv melding om ferie-SFO i feltet for "kommentar foresatte"

Påmelding via telefon, e-post og sms er ikke gyldig påmelding og vil ikke kunne bli behandlet.

Hvis spørsmål ta gjerne kontakt med skolen.