Det kalles inn til en kveld med aktiviteter med neste års 1. klassinger på Førre skole disse to dagene:

Mandag 23. april kl. 17.00-18.30

Onsdag 25. april kl. 17.00-18.30 

Innkalling med dato for når du skal møte med ditt barn er sendt i posten.
Barnehagene i Tysvær er infomert pr. e-post.