Elevene har fri onsdag 29. mai. Dette er avspasering som avtalt p.g.a. "Åpen dag".
SFO er åpen for de som er påmeldt.