Medietilsynet har laget en brosjyre på fem språk om hvordan du kan sankke med barn om dataspill. 

Brosjyre - barn-og-medier/dataspill