Det blir aktivitetsdag for elevene onsdag 19. juni. Informasjon om dette står på ukeplanen. Har du
spørsmål bes du ta kontakt med kontaktlærer.