Administrasjon

   

Namn

Ansvar / Funksjon

Telefon

Halvor Stakkestad

Rektor

52 75 82 62

Janne Kallekodt

Sekretær

52 75 82 60

 Marit Alcot

 Sekretær 52 75 82 60

Tilsette

 

SMS

Halvor Stakkestad

Rektor

19123050900008

Joacim Dalsnes

 Kontaktlærar

 19123050900015

Marianne Thuestad

Kontaktlærar/Permisjon

19123050900018

Ingeborg H Husebø

Kontaktlærar

19123050900007

Linda Madsen

Kontaktlærar

19123050900012

Bettina Synnevåg Elstad

Kontaktlærar

 19123050900020
Maria Førland

Kontaktlærar/Permisjon

 19123050900021

Tina Spångberg

Kontaktlærar/Permisjon

19123050900005

Elida Grutle - permisjon

Kontaktlærar

19123050900004

Marita E Havn

Kontaktlærar

19123050900006

Ingunn Moi

Faglærar/sfo leder

19123050900013

Ørjan Storesund

 

Faglærar  

Hilde T Bjørheim

Spes.ped/sosiallærar

19123050900001

Marit Alcott

Sektretær

19123050900010

Rakel Bremskau

 

Miljøterapeut  

Hilde Serdal

Assistent

19123050900014

 

Assistent

19123050900017

Sigrun Stråtveit

Assistent

19123050900016

Ingrid Wenche Breiteig

Assistent

19123050900002

Ann-Elin Nordgård

Reinhaldar

 

Ali Alidani

Vaktmester