Skuleruta 2020/2021

År og månad

Innhald

Vekedag og dato

Elevdagar

2020

August

Første skuledag

mandag 17.

 11

September

Planleggingsdag-elevfri

mandag 21.

 21

Oktober

Haustferie

5. – 9. (veke 41)

 17

November

   

 21

Desember

Siste dag før juleferien

fredag 18.

 14

 

Elevdagar i hausthalvåret

 

 84

2021

 

Januar

Første dag etter juleferien

mandag 4.

19

Planleggingsdag- elevfri

mandag 25.

Februar

   

 20

Mars

Vinterferie

Påskeferie

1.-5. (veke 9)

29.-31.

 15

April

Påskeferie

1.-5.

 19

Første dag etter påskeferien

tysdag 6..

Mai

Kr.h.fartsdag

torsdag 13.

17

Ekstra fridag

fredag 14.

Grunnlovsdag

mandag 17.

2. pinsedag                      

mandag 24.

Juni

Planleggingsdag

mandag 14.

  16

 

Siste skuledag

onsdag 23.

 

Elevdagar i vårhalvåret

 

106

 

Elevdagar i alt

 

190