Program for dagen:

09.00- 09.45: Samling i gymsalen saman med alle elevane på skulen.

6.klasse har programmet.

09.45-10.45: Førskuleborna er saman med fadrane sine frå 4. klasse. Då blir det stasjonar, leik og fruktstund saman.

10.45-11.00: Avslutning