Her kjem litt informasjon om appen som skal erstatte SMS-tenesta i VFS (Visma Flyt Skole) frå og med måndag 04.03.2019 (fyrste skuledag etter vinterferien.

SMS tenesta kjem til å fungere ei stund etter innføringa av appen, men vi vil at dei føresette så raskt som råd kjem over på den nye tenesta.

Les gjerne meir om appen her https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/

Her kan du finne infohefte om korleis du lastar ned appen.