Me gleder oss over å invitere til innskriving av nye elevar som skal byrje på Førland skule hausten 2021.
Innskrivinga er satt opp på skulen fredag 20. nov. 2020 kl. 0900-1030.

Pga korona-situasjonen er det uavklart korleis me skal gjennomføre innskrivinga i Tysvær.
Kjem tilbake med mer info når det nærmar seg.
Det vil også bli sendt heim eit brev med invitasjon og info til dei innskrivinga gjeld.

Med vennleg helsing
Førland skule
v/ rektor Frode Hundsnes