Barnehagen vår ligger på idylliske Førland - ca. 10 minutter fra Aksdal. Vi har idag 39 barn og 9 ansatte i barnehagen.

Vår nærmeste nabo er Førland Skole - som vi har et nært samarbeid med. Vi har tilgang til skolens kunstgressbane og vi får låne skolens gymsal flere ganger i uken.

Vårt store og flotte uteområde har mange varierte og utfordrende lekeapparater der barna får bruke kroppen. I tillegg har vi et flott nærmiljø på Førland som vi bruker ofte - vi går ofte turer både i skog og ved sjø. Vi ønsker at barna skal bli godt kjent med sitt nærmiljø.

Førland Barnehage prioriterer språklig arbeid høyt. Målet er at barna skal oppleve et rikt språkmiljø både verbalt og kroppslig.

Åpningstidene er frå kl. 06:30 til kl. 16:45.