Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Dette følger av kommuneloven § 40.

Faste medlemmer i politiske organ skal holde møtedagene ledige. De som står øverst på varamannlisten anmodes også om å holde møtedagene ledige.  

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du snarest mulig melde gyldig forfall til politisk sekretariat. Det er politisk sekretariat som innkaller varamedlemmer. Det holder derfor ikke at du gir beskjed til gruppeleder.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser.

Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller forholdsvis byrdefullt å møte.

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.

Feriereiser som er planlagt etter at møteplanen er vedtatt er heller ikke gyldig forfall.