Musikklek lørdag facebook

NB! Fra barna er 3 år er det gjennom hele skoleåret faste grupper på ettermiddagstid, derfor er det ikke et fast tilbud for barn over 3 år på lørdagene. Men det kan komme workshops enkelte lørdager med mulighet for et helhetlig opplegg der musikk, bevegelse/dans, tekstformidling og drama inngår. Det vil det være fortelling der deltakerne deltar aktivt i det som skjer.

Les her for informasjon om tilbud for barn i alderen 3-6 år.