KULTURVERKSTED 7 ÅR

Kulturverksted er en god oppstart ved kulturskolen og passer for elever på 2. trinn, og elever som tidligere har gått på Kulturlek ved kulturskolen.

Barn som går på Kulturverksted vil ha god nytte av tilbudet hvis de fortsetter på kulturskolen innen Musikk, Dans, Teater eller Visuell billedkunst.

De vil dessuten stille foran i køen når det er opptak for nye søkere ved kulturskolen på våren, siden de allerede er inne i systemet.

 

Fast lærer er Ingunn Frøyland. Hun er musikkpedagog og har utdanning innen bevegelse og drama, i tillegg til at hun også er norsklærer.

 

Les mer om Kulturverksted i brosjyren:

Kulturverksted 7 år

 

Les mer om de andre tilbudene for barn i brosjyren:

Brosjyre Kulturlek og Kulturverksted

 

jenter med kjele trommer