Kulturlek

Kulturlek er et tverrfaglig tilbud der musikk, dans, litteratur og drama går inn i en helhet. Tilbudet er for barn i alderen 3 – 6 år, og for denne aldersgruppa er det naturlig med en variert og vekslende undervisningsform.

Dette tilbudet er en god forberedelse til de andre fagene kulturskolen tilbyr.

Selv om det skjer mye læring og innlæring av ferdigheter i Kulturlek, er opplevelsen her og nå det viktigste!

barn m kjole

Kulturlek har aldersinndelte grupper: 

KULTURLEK 3 - 4 år (med voksne som likeverdige deltakere)

I Kulturlek med 3 og 4 – åringer og deres voksne har vi mye sang, musikk og bevegelse og vi leker oss med tekst og rytme, dans og innslag av drama. Bevegeleseaktivitetene er lek – og lystbetonte samtidig som de stimulerer motorikk, koordinasjon, samhandling, språk og rytmisk og melodisk gehør.

 

KULTURLEK 5 - 6 år (uten voksne)

Her utgjør musikk, bevegelse/dans, tekst/fortelling og drama en helhet. Vi leker oss med puls, rytme, gehør, motorikk og koordinasjon, noe som legger grunnlag for både musikk, dans og drama og stimulerer språket. Motorikk og koordinasjon utvikles gjennom rytme, bevegelse og spill på instrumenter.

Elevene lærer å improvisere både innen stemmebruk/sang, samspill, bevegelse og drama. De får eksperimentere med lyd og bevegelse og øve opp evnen til å forestille seg/late som og skape selv innen trygge rammer. Vi vil vekke nysgjerrighet og undring og utvikle kreativitet og fantasi. Elevene lærer å uttrykke seg via kropp, stemme, lydgivere og objekter.

Utvikling av ferdigheter og gleden ved å mestre via estetisk utfoldelse er viktig. Elevene samarbeider og deltar aktivt i sosialt fellesskap og lærer å ta hensyn til de andre i gruppa.

Lærer
Lærer på Kulturlekgruppene er Ingunn Frøyland.

Les mer om tilbudene i brosjyren:

Kulturlek og Kulturverksted 

 

Innhold:
Musikk: sang, samspill (bruk av ulike instrument), sangleker, lek med lyd m.m.

Dans/bevegelse: – Sangleker, rytmelek, kreativ (fri) dans der vi skaper selv m.m.

Litteratur – rim, regler og dikt. For 5 - 6 åringane også eventyr og forteljingar Drama – mimikk, utforsking av stemme m.m.

Aktiviteter:
Bevegelse går som en rød tråd gjennom det vi gjør i Kulturlek. Barn sanser med hele seg. Undervisningen er derfor lagt til rette for læring via kropp, bevegelse og sanser. Arbeid med puls og rytme gir et godt grunnlag enten en skal fortsette innen musikk, dans eller drama.

Jobb med tekst og rytme er med på å stimulere språket. Bruk av folkemusikk, ikke minst folkesanger fra vårt eget distrikt blir brukt i alle grupper. Det er tydelig at denne musikken fenger barna! Og det er viktig å bevare vår fine kulturarv.

 

KULTURVERKSTED 7 år (uten voksne)

Les mer om dette tilbudet i info-boksen: Kulturverksted 7 år