Rød er en fløy med barn i alderen 3 - 6 år. De er fordelt inn i gruppene:

  • Måne, 3 åringene
  • Sol, 4 åringene
  • Stjerne, 5 åringene

Her hos oss legger vi vekt på å skape en trygg og god atmosfære, med nære og gode relasjoner til barna og deres foreldre / foresatte og mye latter og glede.

Verdier som vi ønsker å skape er:  gode vennskap, respekt for hverandre, gode opplevelser ute og inne og gleden av å mestre nye ting.

Deler av tiden er barna delt inn i aldersreine grupper. Dette for å kunne gi dem et mer alderstilpasset opplegg. Vi er også opptatt av at de eldste barna skal få nok utfordringer og en god forberedelse til skolestart, slik at overgangen blir best mulig.