Grønn fløy er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1 - 2 år. De er delt inn i to grupper:

  • Lysegrønn, 1 åringene
  • Mørkegrønn, 2 åringene

Vi legger stor vekt på omsorg, trygghet og trivsel. Faste rutiner i barnehagedagen skaper trygghet og oversikt for barna.

Vi voksne skal legge til rette for og inspirere barna til lek og samspill med hverandre, skape tilhørighet gjennom å oppfordre dem til å hjelpe og inkludere hverandre. Barna vil deler av tiden bli delt inn i mindre grupper. Dette for best mulig å kunne ivareta hvert enkelt barms behov og for å kunne tilpasse aktiviteter etter alder.

Barnas språkutvikling vil vi stimulere gjennom å sette ord på det vi gjør, gjennom mye sang, rim og regler, samtaler, lese bøker og fortelle eventyr.

Vi er mye ute i det flotte uteområdet vårt, hvor vi har ulendt terreng der de små barna får mange utfordringer!