Barnehagen som kulturarena

Barnehageloven sier følgende:

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

I Fjellhaug Friluftsbarnehage har vi ulike tradisjoner. Barna står sentralt i planlegging og gjennomføring av våre tradisjoner. Samtidig har vi voksne et ansvar for formidling av tradisjon som skaper tilhørighet, det være seg bøker, litteratur, sang, musikk og skapende virksomhet.

Karneval

Karnevalet feires ved inngangen til faste og i Fjellhaug Friluftsbarnehage står barns medvirkning sentralt i planlegging av karneval. Det er de eldste barna i barnehagen som planlegger festen, de gjør nødvendige innkjøp, planlegger program og pynter barnehagen.

Barnehagedagen

Hvert år feirer vi barnehagedagen, det er en felles markering i hele landet. Da har vi fokus på hva vi har jobbet med i løpet av barnehageåret og lager en utsillling som foresatte kan gå å se på.

Påskehare og påskelunsj

Vi får hvert år brev av påskeharen og vi får beøk av haren som legger ut påskeegg med godt oppi som barna må dele. Vi lager en god påskelunch i barnehagen.

Toppturer

De eldste barna i barnehagen har som tradisjon å gå alle toppturene som Tysvær kommune arrangerer. Barna få hver sitt kort som de levere inn til Tysvær kommune som bekreftelse på at dette er blitt gjennomført.

17. mai fest

Vi går i tog i barnehagen, vi synger mai sanger og vi har ulike mai- leker ute. Vi spiser pølse i brød og en liten is blir det også.

Sommerfest

I Fjellhaug Friluftsbarnehage samles barn og foresatte til sommerfest. Denne kvelden ønsker vi å gi et innblikk i barnehageårets arbeid. De foresatte blir tatt med på barnas arena og det legges opp til aktiviteter der barn og foresatte er sammen.

Brannvernuke

Hver høst jobber vi med brannvern i barnehagen, da har vi fokus på utstyret som vi har hjemme og i barnehagen, hva gjør vi dersom det brenner: Vi har eventyr og bruker rollespill med dukkene Vanja og Elder. Som avslutning kommer brannbilen på besøk. 

Førstehjelpsuke

Hver høst jobber vi en uke med tema førstehjelp, da lærer vi førstehjelp, hva gjør vi dersom noen skader seg o.l. Vi bruker en dukke som heter Henry som lærer barna om hva førstehjelp er. Barna får bl.a. bandasjere hverandre.

Lucia feiring

De eldste barna i barnehagen går luciatog til alle de andre barna i barnehagen, det deles ut lussekatter som barna har laget selv.

Julevandring

Vi samarbeider med Tysvær kirke der de eldste barna får komme i kirken og der de har rollespill om juleevangeliet på en fin måte. De får utdelt roller og får være med på selve julespillet.

Julegudstjeneste

Vi går i kirken med de eldste barna i barnehagen og synger julen inn.

Nissefest

I slutten på desember har vi en nissefest sammen med barna, barna får besøk av et levende juletre som liker at barna går rundt det og synger. Det serveres grøt og nissen kommer på besøk og barna får godtepose.

Være sammen fest

Vi har valgt å ha en være sammen fest i  september for foreldre og søsken for at de skal få innblikk i hvordan vi jobber i barnehagen.Der presanterer vi regnbueløven og viser hvordan vi bruker den sammen med barna.