pdf Årsplan 2020

pdf Tilvenning til barnehagedagen

 

Fjellhaug Frilufts barnehage skal jobbe med disse målene 2020:

  1. Barnehagen jobber for å ha en god kultur for inkludering
  2. Alle barn skal oppleve å være seg selv i fellesskapet
  3. Gi barna muligheter for lek og vennskap
  4. Bruke måltidssituasjoner til fellesskapsfølelser og skape godt samspill
  5. Utvikle barnas språk ved å bruke progresjon i forhold til barnets alder og utvikling
  6. Utvikle barnas matematikkferdigheter
  7. Utvikle barnas selvregulering
  8. Natursmarte barn som opplever tilhørighet til naturen