Fjellhaug Friluftsbarnehage er en kommunal heldagsbarnehage med 128 hele plasser. Barnehagen ligger på Hamrane 3 like ved Frakkagjerd barneskole og Sysco Arena.

Barnehagen drives etter en åpen modell med aldersgruppert inndeling. Vi har tre baser.

De yngste ettåringene er for seg på egen base.

1,5 – 2 åringene har ett stort rom og ett lite grupperom. Barna er delt i to grupper fra ca. kl. 09:00 til leggetid. Det rulleres med å være inne og ute.

Stor base som er i alder 2,5 – 5 år er delt i 4 grupper.

Gruppe tid i barnehagen er ca. kl. 09:00 - 14:30. Gruppene igjen deles i mindre faste grupper, med faste ansatte. Gruppene følger fast rulleringsplan. 2,5 – 3 åringene har inne og ut på tur annen hver uke. Friluftsgruppen 4 – 5 åringene er ute på tur 3 uker, og så har de en «barnehageuke» hver sin uke. Vi har påkledning i smågrupper. Måltider i smågrupper.

Vi skal ha en god oppstart for nye og gamle barn der en etablerer sekundær tilknytningsperson. Vi skal bruke tid på å bli trygg og kjent.

Barnehagens åpningstid: kl. 06:45 – 17:00  

Barnehagens telefonnummer: 52 75 78 20

 

pdf Informasjonsbrev