Uteliv er viktig for barns utvikling

I naturen får barna gjøre seg erfaringer som er uforutsigbare, ukontrollerbare, overraskende, mangfoldige, skiftende, våte, kalde, morosomme, ubehaglige, nifse, og spennende. Dette skjer gjennom at barna bruker sansene og får utfordringer som gir dem opplevelse av mestring.

Alle disse erfaringene er viktige og vegen for å gjøre barna natursmarte

Friluftsliv gir mindre støy, mindre stress, bedre motorikk, færre konflikter og læring av å kjenne egne grenser ved å vite hva en mestrer.

Barns medvirkning, alder og utvikling står sentralt i forhold til hvordan vi bruker naturen som læringsarena. Barn har ulike behov og med utgangspunkt i dette skal vi tilrettelegge for aktivitet og lek der vi når barna på sitt ståsted. Friluftsliv i Fjellhaug vil derfor være ulik slik at vi sørger for å gi yngre og eldre barn erfaringer som bidrar til glede over å være i naturen. Det er derfor laget progresjonsplaner/friluftskort som sier hva barna skal opplever og erfare ut fra alder, vi mener da å sikre en rød tråd og utvikling i årene barna går i barnehagen.

De eldste barna i barnehagen går på geocahingturer.Vi har gps og finner cacher både i nærmiljøet og kjører både til Djupadalen,Karmøy og andre steder i distriktet.Ungene synes det er spennende å gå etter gps og lærer seg høyre,venstre og å se etter kjennetegn i naturen. Cahcene er ofte gjemt under, inni, bak, osv., og på denne måten øver vi inn begreper på en morsom måte. Det er alltid spennende å se om det er cacher som vi kan bytte ting med.