1. De yngste ett åringene har egen en base, det er totalt 9 barn og 3 ansatte.
  2. Barn fra alder 1,5 – 2 har egen base totalt 18 barn og 5-6 ansatte. De er fordelt i to grupper. En gruppe med 9 barn og 3 ansatte og ca. 9 barn og ca. 3 ansatte. De er ute og inne annen hver dag, de deles i grupper fra kl. 8.30 da begynner de første å gå ut.
  3. Stor base som er i alder 2,5 – 5 år er det totalt 60 barn som er delt i 4 grupper. Gruppene deles i mindre faste grupper, med faste ansatte. Gruppene følger fast rulleringsplan. 2, 5 - 3 åringene har inne og ut på tur annen hver uke. Friluftsgruppen 4 - 5 åringene er ute på tur 3 uker, og så har de en «barnehageuke» hver sin uke.