Nasjonale prøver MATEMATIKK (eksempeloppgaver)

5.trinn

2009 2010 2011 2013 2014

8.trinn

2009 2010 2011 2013 2014

Om Nasjonale prøver i regning (UDIR)

Barneskolen

 Ungdomsskolen

 Andre