Tysvær kommune ønsker å være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet gjennom å yte næringsdrivende god service, legge til rette og bidra til en god forvaltning av næringsrelaterte oppgaver.

Tysvær kommune ligger strategisk til særlig i forhold til kommunikasjon og samferdsel. I tillegg ligger kommunen tett opp mot regionsenteret Haugesund. Disse faktorene gjør kommunen interessant både i forhold til næringsetableringer og bosetting. Særlig den ytre delen av Aksdal med kryssing av E134 og E39, Slåttevik-området med T-forbindelsen og Haugaland Næringspark, står kommunen mer og mer fram som et trafikk-knutepunkt. Ferdigetablerte og fremtidige veiprosjekt som T-forbindelsen, Rogfast, Hordfast og utbedring av Haukelitrasen gjør at E39 styrker kommunens framtidige posisjon som et attraktiv sted for næringsetableringer.

Viktige aktører som Equinor og Gassco på Kårstø, Haugaland Næringspark på Gismarvik og Aksdal Næringspark er og vil bli viktige motorer for næringsutvikling i kommunen og regionen. Kommunen har satt i gang utvikling av småbyen Aksdal – et tiltak som styrker Aksdal som kommunesentrum, men som også bidrar til ytterligere næringsutvikling i kommunen.