Tysvær kommune har tilgang på en rekke verktøy knyttet til etablering av egen virksomhet. Noen er etablert lokalt, mens andre er nasjonale tilbud.

Normal prosedyre er at henvendelser enten kommer til kommunens servicetorg eller direkte til næringssjefen.

I dialog med etablereren finnes det tilbudet som passer best for han eller henne. Det kan være f.eks. rådgivning, kurs eller kontakt med Innovasjon Norge.

Før du tar kontakt og for å være best mulig forberedt før et møte, er det lurt å forberede deg i forkant av møtet. Tips til hva som er lurt å ha tenkt i gjennom finner du i lenkene under som er hentet fra Skape sin hjemmeside:

Følgende aktører har tilbud og er sentrale for etablerere i vår region:

Skape er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og alle kommunene i fylket. Gjennom Skape tilbys tilrettelagte kurs og arrangementer for etablerere. I tillegg gir hjemmesiden en god oversikt over aktuelle temaer og lenker som er viktige for den som ønsker å etablere egen virksomhet.

Utvalgte kurs kjøres i Haugesund og Haugalandet. Oversikt over kursene finner du i kurskalenderen på Skape sine hjemmesider.

Validé Haugesundregionen. Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsidéer med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Validé Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Næringshagen Rogaland Ressurssenter. Næringshagen er en av 50 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at de får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

VRI, Virkemidler for regional innovasjon. Her er det mulig å søke om forprosjektmidler til forskning og utvikling. Det er kompetansemeglere innen flere temaer som hjelper med å få på plass forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter.

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

UniResearch Polytec er regionens forskningsstiftelse.

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. 

Skatteetaten har også viktig informasjon til deg som driver egen virksomhet.

Gründertelefonen Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Gründertelefonen kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen