Her finner du 
oppdatert informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.
For information in English and other languages, see below.

Du finner mye nyttig informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsenorge


Ta bare kontakt med helsevesenet om du trenger helsehjelp. Kontakt i så fall fastlegen din pr. telefon. Legevakt kontaktes ved behov for akutt legehjelp etter kl. 15.30 og i helgene. Lurer du på om du bør testes, ring 52 75 74 00 (kl. 08.30-18.00, lørdag fra kl.10-13 og kl.14-17. Søndag stengt.)

 

Generell informasjon

Oppvekst og kultur

Helse og omsorg

Teknisk

Kapasiteten innen plan- og byggesak, landbruk, kart og oppmåling opprettholdes som vanlig, men nå med utstrakt bruk av hjemmekontor.

Kapasiteten innen teknisk drift er også tilnærmet på normalt nivå.

Other languages