Byggereglene for campingplassar følgjer føresegna til arealdelen av kommuneplanen, frå 2015-2027.

Under punkt 6.5.1 Campingplassar i føresegna finn ein byggjereglane for campingplassar.

Tiltak som vert rekna som faste, som inneber at tiltaket skal stå over lengre periode, er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslova § 20-2.

pdf Søknad om løyve til oppføring av prefabrikkerte elementbygg til campingvogn pdf