Tilskot til utgreiing og prosjektering er frå 2020 ei ny oppgåve for kommunane.

Tilskot til utgreiing og prosjektering bidrar til å:

  • finne gode og varige løysingar tilpassa den enkelte sine behov ved nedsett funksjonsevne
  • finne gode løysingar til nøkterne kostnader
  • auke tilgjengelegheita i bustadmassen

For meir informasjon sjå nettsidene til Husbanken.

 

Her finner du søknadsskjema for tilskot til utgreiing og prosjektering:

Søknadsskjema - bokmål

Søknadsskjema - nynorsk

Skriv ut skjema, fyll inn nødvendig informasjon, og send til kommunen.