Stafettloggen (https://stafettloggen.conexus.no) er en elektronisk logg som følger en oppmerksomhet/ bekymring rundt et barn/ en ungdom.

Loggen tilhører barnet/ den unge. Den skrives i møter (fungerer som et møtereferat) og alle involverte har lesetilgang til den. Alle tiltak, målsettinger, avtaler, ansvarlige og frister dokumenteres i loggen. Dette skal være med på å sikre sammenheng i oppfølgingen. Hvilke tiltak som har vært forsøkt og vurdering av disse dokumenteres i loggen.

Loggen opprettes kun etter samtykke fra foreldre/foresatte (ev. også den unge etter fylte 15 år) og avsluttes når bekymringen ikke lenger er tilstede.

Loggen er godkjent av Datatilsynet for lagring av personsensitive opplysninger. Pålogging skjer med bruk av BankID. Dersom du ikke har BankID kan du kontakte din bank som vil hjelpe deg med dette.

Foreldre/foresatte kan selv velge å avslutte loggen. Når loggen avsluttes tas en utskrift til arkivering i elevmappen.

pdf Brosjyre til foresatte nynorsk  

pdf Brosjyre til foresatte bokmål