Anna Bjørklund Eide

Anna Bjørklund Eide er skog- og viltrådgiver og kan veilede deg på følgende:

Skogbruk

  • skogbruksfaglige spørsmål ift. tilskudd, skogfond, hogst, plantebestilling m.m.
    • ​gjelder ikke ved henvendelser knyttet til felling av trær på kommunal eiendom
  • søknad om bygging av midlertidige driftsveier, landbruksveier og skogsbilveier

Vilt

  • søknad om skadefelling
  • søknad om godkjenning/endring av vald, bestandsplanområde og bestandsplan
  • teoretisk jegerprøve
  • generelle spørsmål om jakt, viltfond, skuddpremie

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål