Bjørg Tone Vikshåland

I min rolle som leder for seksjon Forvaltning har jeg det overordnede ansvaret for arealplanlegging, byggesaker, tilsyn etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften, miljø, landbruk samt kart og oppmåling.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål